#dildhadaknedodialogs #dialogs #dildhadaknedo

"Khayal aata hain ke agar in logon ne apne aapko khud hi banaya hai, toh thoda behtar bana lete"

image
0