Himani MH posted on Gold movie
9 months ago

#golddialogs #dialogs #gold

“Hum Ek Pagal Bengali Hai… Hum Hockey Se Pyaar Karta Hai… Apna Desh Se Pyaar Karta Hai”

image
0