Lord Shiva (Hindu god) Profile Picture
Religion and Spiritual
English

5 followers

Follow this page to celebrate the story of Lord Shiva

Lord Shiva (Hindu god) Profile Picture
Lord Shiva (Hindu god)
Religion and Spiritual | English

Follow this page to celebrate the story of Lord Shiva


5 followers

Please Loginto Follow, Comment, Review, Shop and do many more on this page

 • All Posts
 • Photos
 • Videos
 • Music
 • Polls
 • Text
 • Locations
 • All
 • Posts
 • Photos
 • Videos
 • Music
 • Polls
 • Locations
Religion and Spiritual | 2 years ago

#haraharamahadeva Happy Monday folks !!

image
0
Religion and Spiritual | 2 years ago

Hara Hara Mahadev ! Happy Monday folks !!

image
0
Religion and Spiritual | 2 years ago

Hara Hara Mahadev ! Happy Monday folks !!

image
0
Religion and Spiritual | 2 years ago

#lordshiva #aadiyogi

image
0
Religion and Spiritual | 2 years ago

Shivashtakam #lordshiva

Prabhum prananatham vibhum viswanatham jagannatha natham sadananda bhajam
bhavadbhavya bhutesvaram bhutanatham, sivam sankaram sambhu misanamide 1

Gaḷe rundamalam tanau sarpajalam mahakala kalam ganesadi palam
jatajuta gangottarangai rvisalam, sivam sankaram sambhu misanamide 2

Mudamakaram mandanam mandayantam maha mandalam bhasma bhusadharam tam
anadim hyaparam maha mohamaram, sivam sankaram sambhu misanamide 3

Vatadho nivasam mahattattahasam mahapapa nasam sada suprakasam
girisam ganesam suresam mahesam, sivam sankaram sambhu misanamide 4

Girindratmaja sangṛhitardhadeham girau samsthitam sarvadapanna geham
parabrahma brahmadibhir-vandyamanam, sivam sankaram sambhu misanamide 5

Kapalam trisulam karabhyam dadhanam padambhoja namraya kamam dadanam
balivardhamanam suranam pradhanam, sivam sankaram sambhu misanamide 6

Sarachhandra gatram gananandapatram trinetram pavitram dhanesasya mitram
aparna kaḷatram sada sachharitram, sivam sankaram sambhu misanamide 7

Haram sarpaharam cita bhuviharam bhavam vedasaram sada nirvikaram
smasane vasantam manojam dahantam, sivam sankaram sambhu misanamide 8

Svayam yah prabhate narassula pane pathet stotraratnam tvihaprapyaratnam
suputram sudhanyam sumitram kaḷatram vicitraissamaradhya moksam prayati !!!

image
0