#tanuwedsmanudialogs #dialogs #tanuwedsmanu

"Rishtey tab bante hai jab rishton ko sambhal ke rakha jaata hai"

image
0