#tanhajidialogs #dialogs #tanhaji

"Hamla, Pehla War Lakh Mulacha! Jis Tarah Mitti Ke Har Kann Mein Pahad Hota Hain, Har Beez Me Ek Jungle, Har Talvar Me Ek Sena, Ussi Tarah Har Ek Maratha Mein Chuppa Hai Lakh Maratha. Aapke Ek Bete Ne Aapke Liye Swaraj Khada Kar Diya, Dusre Ko Jute Pehnane Ka Mauka To De"

image
0